Juridische ondersteuning

Respect

Recht

Observatie en confrontatie

Respect

De gespreksmethodiek van Dikaion, ontwikkeld door Karim, laat zich het beste omschrijven met het modewoord ‘respect’. Uiteraard, zo redeneert Dikaion, zijn er zwaardere middelen als gerechtelijke stappen en procedures. Maar door te beginnen met effectieve gespreks-technieken is het uitgangspunt menselijk. Harde maatregelen kunnen altijd nog; die blijken in veruit de meeste ‘gevallen’ die Dikaion op haar bord krijgt trouwens overbodig.

Het is een veelgehoorde vooronderstelling. Binnen het Nederlandse rechtssysteem wordt de huurder -en daarmee de onderhuurder- zwaar beschermd. Zo zwaar zelfs dat je als verhuurder/ eigenaar wantoestanden vaak slechts met lede ogen kunt aanzien. “We willen wel huurcontracten opzeggen maar we kunnen niet”, is de veelgehoorde klacht.

Recht

En toch -zoals zo vaak bij vooronderstellingen- is de werkelijkheid anders. En blijkt de eigenaar of verhuurder wel degelijk rechten te hebben, zeker wanneer een huurder zich achter zijn positie verschuilt om zelf onrechtmatig te handelen. De stelling van Dikaion is simpel: je kunt frauderende huurders aanpakken. Met de juiste strategie wordt de huur vrijwillig opgezegd. En in het zeldzame geval dat dit niet lukt, heeft Dikaion de goedkoopste én snelste juridische methodiek ontwikkeld om de woning alsnog beschikbaar te krijgen voor reguliere verhuur. Desnoods via de rechter.

Dick Damsma, medeoprichter van Dikaion, verdiept zich al bijna twee decennia in de juridische aspecten van effectieve woonfraudebestrijding. Hij spreekt niet, zoals zovelen, over 'mazen in de wet', maar eerder over het 'benutten van de juiste juridische grondslag'. Die grondslag -het zij gezegd- blijkt er voor verhuurders dus toch 'gewoon' te zijn. Cruciaal is dat het toepassen van deze grondslag aangeleerd moet worden. En daar is Dikaion haar opdrachtgevers graag bij behulpzaam.

Damsma's aandeel in Dikaion is dan minder zichtbaar, maar daarom niet minder essentieel. Het juiste juridische instrumentarium maakt dat uitvoerende krachten een stok achter de deur hebben. Deze kunnen zich daardoor daadkrachtiger en doortastender opstellen. Ze hebben rugdekking en stralen dat ook uit. En dat heeft effect.

Observatie en confrontatie

Met de juridische kennisvoorsprong die Dikaion levert, kan iedereen die een huisbezoek aflegt zich volledig op zijn eigenlijke taak concentreren: het vaststellen van de feitelijke woonsituatie. De observaties en de confrontatie van de huurder met de conclusie daarvan leiden in de regel, zonder veel tegenstribbelen, tot een huuropzegging. Of ten minste tot een nauwelijks te verliezen rechtszaak.

De verhuurder vraagt om de zwaarst mogelijke sanctie: het ontnemen van iemands woning. Dikaion is daarom zeker geen voorstander van bijvoorbeeld de omkering van bewijslast. Pleitbezorgers van deze rigoureuze maatregel gaan voorbij aan de rechtspraktijk. Met de strategie en technieken van Dikaion leert een verhuurder de juiste vertaalslag te maken van observaties naar een overtuigende argumentatie. En rechters laten zich in de praktijk steevast overtuigen door deze argumenten. "De kunst is om de rechter van de onrechtmatigheid van het gebruik te overtuigen. En dat kan alleen met feiten waar de onderzoeker dat zelf uit heeft afgeleid."

Dikaion geeft juridische trainingen, maar helpt ook bij ingewikkelde correspondenties. Dikaion geeft advies over concrete aanpakstrategieën en neemt gerechtelijke procedures op zich.