Over Dikaion

Dikaion’, een begrip uit de Socratische filosofie, zou je kunnen vertalen als ‘rechtvaardige toestand’. Rechtvaardig en respectvol is ook de door Dikaion gepropageerde houding ten opzichte van onderhuurders én onderverhuurders. Streng ten opzichte van de fraudeurs en consequent als het gaat om de opheffing van onrechtmatig gebruik van woningen, maar met begrip voor ieders beweeg­redenen en de directe gevolgen van een handhavingsactie.

Een onderverhurende huurder verdient alleen een tweede kans als hij de woning nog voor zelfbewoning nodig heeft. En een onderhuurder hoort niet zomaar op straat te worden gezet, maar heeft recht op een begripvolle benadering.

Principiële instelling

Dikaion mag dan ook best een principiële instelling worden genoemd. Gericht op een humane aanpak van onrechtmatige gebruiksituaties.

Dikaion is het Griekse woord voor ‘rechtvaardigheid’

Rechtvaardig en respectvol is ook de door Dikaion gepropageerde houding ten opzichte van onder(ver)huurders. Hard tegen de fraudeur en in het belang van de échte gedupeerden, die het slachtoffer zijn geworden van een systeem dat niet goed werkt.

Ons team

Abdel Karim werkte sinds 1987 in de functie van woonmaatschappelijk werker bij de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) in Amsterdam, een grote woningcorporatie, die sociaal beheer hoog in het vaandel had staan. Abdel was gespecialiseerd in de aanpak van allerlei vormen van onrechtmatig gebruik van woonruimte, zoals door- en onderverhuur, waarvoor hij een speciale methodiek ontwikkelde die zeer succesvol bleek. Mr. Dick Damsma was bedrijfsjurist bij dezelfde corporatie en werkte met Abdel samen als een onderhuurder de woning niet wilde ontruimen of de (onderverhurende) huurder weigerde om de huur op te zeggen. Dan moest de rechter eraan te pas komen.

Grote belangstelling

De successen van de AWV op het terrein van de aanpak van onrechtmatige bewoning bleven niet onopgemerkt en Abdel en Dick deelden graag hun kennis met medewerkers van collega-corporaties. In 2005 werd daartoe Dikaion opgericht. Het scholings- en trainingswerk nam daarna een hoge vlucht. Er ontstond landelijke belangstelling voor de methode van werken en in 2007 besloot Abdel om zich volledig op het ‘Dikaion-werk’ toe te leggen. Dick volgde dat voorbeeld in 2008.

Abdel en Dick doen niet alles alleen. Dikaion heeft twee parttimers in dienst die de administratie verzorgen en het bureauwerk in goede banen leiden. Dikaion beschikt daarnaast over een aantal ervaren oproepkrachten/freelancers voor de specifieke dossierafwikkeling en leefbaarheidsprojecten.