Methodiek

Specifieke aanpak

Gesprekstechieken

Intregale aanpak

Specifieke aanpak

Woonfraude komt in het hele land voor en heeft een groot scala aan maatschappelijke consequenties. Van woekerwinsten over de rug van behoeftigen en verstopte wachtlijsten tot verloedering van buurten, overlastsituaties en veiligheidsvraagstukken.

Er is eigenlijk geen Nederlandse gemeente waar dit verschijnsel zich niet, in meer of mindere mate, voordoet. Voordat adequaat kan worden opgetreden, moet er worden nagedacht over methodieken. Elke verschijningsvorm van onrechtmatig gebruik van woonruimte vergt een eigen, specifieke aanpak.

De ervaring wijst uit dat iedere stad, gemeente of instelling in zekere zin het wiel opnieuw probeert uit te vinden. Dikaion ziet vooral ook in het begeleiden van dit proces haar rol. Damsma en Karim brengen samen ruim veertig jaar werkervaring ter tafel vanuit de kern van de hoofdstedelijke problematiek. Daarnaast hebben zij ook elders in het land hun rugzak met ervaringen gevuld. Ervaringen die ze willen delen met collega’s en opdrachtgevers.

Dikaion beoogt haar opdrachtgevers zo op te leiden en te coachen dat ze hun energie en budgetten gerichter kunnen inzetten. Dikaion laat verhuurders kennismaken met een afgewogen mix van instrumenten, waarmee efficiënt en effectief tegen onrechtmatig gebruik kan worden opgetreden. Het resultaat van dit proces kan dan de aanzet vormen tot het humaan en gericht oplossen van woonfraude.

Gesprekstechnieken

De gespreksmethodiek van Dikaion, ontwikkeld door Karim, laat zich het beste omschrijven met het modewoord ‘respect’. Uiteraard, zo redeneert Dikaion, zijn er zwaardere middelen als gerechtelijke stappen en procedures. Maar door te beginnen met effectieve gesprekstechnieken is het uitgangspunt menselijk. Harde maatregelen kunnen altijd nog; die blijken in veruit de meeste ‘gevallen’ die Dikaion op haar bord krijgt trouwens overbodig.

Gesprekstechnieken en huisbezoeken ‘à la Dikaion’ - die intussen zijn geadopteerd door vele corporaties in de hoofdstad en ver daarbuiten - gaan volgens een simpel stappenplan. Na vooronderzoek, volgt een huisbezoek waarbij de kernwoorden ‘observeren’, ‘confronteren’ en ‘begrip’ voorop staan. Veelal leidt dit al tot een bekentenis van onderhuurders. Cruciaal daarbij is het groeiende besef bij de onderhuurders – gevoed door het gesprek – dat zij als slachtoffer niet per op straat worden gezet.

Met de benodigde juridische kennis kan het resultaat van deze eerste gespreksronde worden ingezet in een confrontatiegesprek met de echte boosdoener, de onderverhuurder. Toch wordt ook deze partij in Dikaions aanpak met respect bejegend. De boodschap is echter zonneklaar: de woning wordt teruggevorderd. De huurder heeft deze zelf blijkbaar niet nodig om in te wonen, en hoort dan plaats te maken voor een woningzoekende die daar volgens de legale weg als eerste voor in aanmerking komt. In veruit de meeste Dikaion casussen, van lukraak gekozen gevallen tot hoofdpijndossiers, zeggen hoofd-huurders in dit proces vrijwillig hun huur op.

Dit alles wil niet zeggen dat de methodiek van Dikaion verzandt in ellenlange discussies. Verre van dat. Dikaions gespreksstrategie is zeer effectief en geeft snelle resultaten.

Integrale aanpak

"Het gaat om hoe je contact maakt,” is de mening van de in Marokko geboren Karim. Een overlastsituatie of vermoeden van illegale onderhuur kun je louter als dossier benaderen. Als feiten en gegevens. Maar door die versimpeling van zaken gaan verhuurders voorbij aan de mens achter de feiten.

Dikaion gelooft heilig in een wijkgerichte en integrale aanpak. Dat vereist structurele samenwerking tussen verschillende instanties en overheden. Wanneer er eenduidig gerapporteerd wordt, kunnen de resultaten van de één ook dienen voor het rond maken van de zaak door een ander. Dat werkt tijdbesparend. Volgens de strategie van Dikaion bespoedigt deze aanpak het gezonder maken van wijken, steden en uiteindelijk de gehele woningmarkt en leefomgeving.