Op zoek naar ondersteuning bij het bestrijden van onrechtmatige bewoning?

Waar Dikaion u mee kan helpen

Dikaion is uw partner in het bestrijden van onrechtmatige bewoning en het opzetten en uitrollen van leefbaarheidsprojecten. Dikaion ondersteunt corporaties en particuliere verhuurders in heel Nederland met haar diensten op het terrein van de leefbaarheid en de woonfraudebestrijding. 

woningcorporaties helpen wij
0
cursisten opgeleid
0
vrijgekomen woningen
0

Cursussen & Trainingen

Terwijl u werkt aan een eerlijke verdeling van schaarse woonruimte en het betaalbaar houden van woningen worden uw woningen onder- of doorverhuurd, geruild, gebruikt als opslagruimte of bedrijfsruimte of – in het ergste geval – ingezet voor criminele activiteiten zoals hennepteelt. Laten we dit samen bestrijden!

Projecten en dossieraanpak

Wij beschikken over ervaren mensen die via detachering dergelijke projecten bij een corporatie kunnen aansturen of mee helpen uitvoeren. Uiteraard volgens de beproefde Dikaion-methode, waarin de persoonlijke, menselijke benadering centraal staat.

Juridische ondersteuning

Wie A zegt moet ook B zeggen. Als u vaststelt dat een woning onrechtmatig wordt gebruikt en de huurder weigert de huur op te zeggen zijn juridische maatregelen niet te voorkomen. Wij helpen u daar graag bij.


Amsterdam door Tyke Signe

Eerlijke woonruimteverdeling

Dick Damsma en Abdel Karim waren jarenlang collega’s bij de Algemene Woningbouw Vereniging in Amsterdam. Abdel was gespecialiseerd in de aanpak van allerlei vormen van onrechtmatig gebruik van woonruimte, zoals door- en onderverhuur, waarvoor hij een speciale methodiek ontwikkelde die zeer succesvol bleek. Dick Damsma was bedrijfsjurist bij dezelfde corporatie en werkte met Abdel samen als een onderhuurder de woning niet wilde ontruimen of de (onderverhurende) huurder weigerde om de huur op te zeggen. Dan moest de rechter eraan te pas komen.

In 2005 richtten Dick en Abdel Dikaion op, met de bedoeling om de methodiek met corporatiemedewerkers in het hele land te delen. Het scholings- en trainingswerk nam daarna een hoge vlucht. 

Abdel en Dick doen niet alles alleen; Dikaion beschikt over een aantal ervaren oproepkrachten voor de specifieke dossierafwikkeling en leefbaarheidsprojecten, waar fraudebestrijding deel van uitmaakt.

Wat onze klanten zeggen

Contact opnemen?