Juridische ondersteuning

gerechtigheid

Rechtsmaatregelen

Het is een veelgehoorde vooronderstelling. Binnen het Nederlandse rechtssysteem wordt de huurder -en daarmee de onderhuurder- tot het uiterste beschermd. Zo zeer zelfs dat je als verhuurder wantoestanden vaak slechts met lede ogen kunt aanzien. “We willen wel huurcontracten opzeggen maar we kunnen niet”, is de veelgehoorde klacht. Daarbij komt dat het bewijs van onrechtmatig gebruik van woonruimte vaak moeilijk te leveren valt. Als puntje bij paaltje komt wordt huurders ook vaak het voordeel van de twijfel gegund. 

En toch…

…, zoals zo vaak bij vooronderstellingen, is de werkelijkheid anders. Er zijn wel degelijk mogelijkheden voor de eigenaar of verhuurder om onderverhuur en dergelijke aan te pakken. Met de juiste strategie wordt de huur al in het voorstadium, na het onderzoek en de confrontatie van de huurder met de gegevens. vrijwillig opgezegd. In het zeldzame geval dat dit niet lukt, maakt Dikaion gebruik van de goedkoopste én snelste juridische methode om de woning alsnog voor reguliere verhuur beschikbaar te krijgen. Desnoods door middel van rechtsmaatregelen. Onderverhuur is volgens vaste rechtspraak een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst en rechtvaardigt ontbinding en ontruiming.

Tyke Signe

In de cursussen die Dikaion verzorgt is veel aandacht voor de juridische aspecten, zoals het onderverhuurverbod en de onderhuurderbescherming, zodat de specialist met een gezonde dosis zelfvertrouwen het gesprek met de feitelijke bewoner en vervolgens met de onderverhurende huurder aan kan gaan. Dikaion biedt daarnaast deskundige hulp bij ingewikkelde correspondentie, geeft advies over concrete aanpakstrategieën en neemt desgevraagd ook gerechtelijke procedures op zich. Snel en efficiënt, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Als een huurder weigert om de huur op te zeggen of de onderhuurder niet wil meewerken en de rechter eraan te pas moet komen, kan er ook voor worden gekozen om schadevergoeding te vorderen. En een boete voor het niet zelf bewonen en aan een derde in gebruik geven van de woning. Zo hoeft een gerechtelijke procedure niets te kosten!