Aanpak woonfraude Dikaion

Terwijl u werkt aan een eerlijke verdeling van beschikbare woonruimte en het betaalbaar houden van woningen wordt een belangrijk deel van uw bezit onder- of doorverhuurd, geruild, gebruikt als opslagruimte of bedrijfsruimte of – in het ergste geval – ingezet voor criminele activiteiten, zoals hennepteelt.

We hebben een breed aanbod cursussen en trainingen ontwikkeld waarmee u effectief tegen allerlei vormen van onrechtmatig gebruik van uw woningen op kunt treden.

Tweedaagse cursus | Aanpak woonfraude

Dikaion organiseert een aantal keer per jaar op een centraal gelegen locatie in Nederland een tweedaagse cursus Aanpak Woonfraude. Deze cursus is bedoeld voor corporatiemedewerkers die belast zijn met de aanpak van onderverhuur, doorverhuur en andere vormen van onrechtmatig gebruik van woningen. Het is een echte cursus voor specialisten. Alle aspecten komen aan bod. Zo wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theorie; het huurrecht wordt, voor zover relevant, meer dan opgefrist. Het belangrijkste onderdeel van de cursus draait echter om de gespreksvoering. De cursisten oefenen in realistische settings hoe ze de ‘onrechtmatige bewoners’ en vervolgens de ‘onderverhuurders’ het beste te woord kunnen staan, met het uiteindelijke doel dat de desbetreffende woning zo snel mogelijk leeg komt en weer eerlijk aan woningzoekenden kan worden verhuurd. 

Eendaagse cursus | Aanpak woonfraude

De eendaagse cursus is bedoeld voor medewerkers die al over voldoende theoretische kennis beschikken (bijvoorbeeld na het volgen van een cursus huurrecht voor verhuurmakelaars) en ook al praktische ervaring hebben met de aanpak van onderverhuur, maar de effectiviteit daarvan willen verbeteren. De cursus bevat tal van ‘tips en trucs’, die in de BOB-praktijk ruimschoots hun nut hebben bewezen. Verschil met de tweedaagse cursus is dat er niet wordt geoefend (door middel van rollenspelen). De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende deelname.

INSCHRIJFFORMULIER

De tweedaagse cursus BOB Compact kost € 1.325,- p.p. (excl. BTW). Dat is incl. de kosten van verzorging maar excl. die van een overnachting (facultatief). Voor de tweede en elke volgende deelnemer vanuit dezelfde organisatie geldt een korting van € 65,-.