Over dikaion

WAAR WE VOOR STAAN

‘Dikaion’, een begrip uit de Socratische filosofie, zou je kunnen vertalen als ‘rechtvaardige toestand’. Rechtvaardig en respectvol is ook de door Dikaion gepropageerde houding ten opzichte van onderhuurders én onderverhuurders. Streng ten opzichte van de fraudeurs en consequent als het gaat om de opheffing van onrechtmatig gebruik van woningen, maar met begrip voor ieders beweeg­redenen en respect voor de betrokkenen.

Dikaion tekening
Abdel Karim Dikaion

abdel karim

"De rode draad is respect en mensen ervan overtuigen het goede te doen."

Het team van Dikaion

Abdel Karim en Dick Damsma waren jarenlang collega’s bij de Algemene Woningbouw Vereniging in Amsterdam. Abdel ontwikkelde daar als woonconsulent een speciale methodiek om onrechtmatig wonen aan te pakken die in de praktijk zeer succesvol bleek. Dick werkte als bedrijfsjurist met Abdel samen wanneer de onderhuurder of onderverhuurder weigerde om de woning vrijwillig te ontruimen, in welk geval er rechtsmaatregelen moesten worden getroffen.

In 2005 richtten Abdel en Dick bureau Dikaion op, met de bedoeling om de methodiek met corporatiemedewerkers in het hele land te delen. Het scholings- en trainingswerk nam daarna een hoge vlucht. 

Abdel en Dick doen niet alles alleen; Dikaion beschikt over een aantal ervaren freelancers voor de specifieke dossierafwikkeling en leefbaarheidsprojecten, waar fraudebestrijding deel van uitmaakt. Deze specialisten kunnen ook worden ingezet om corporatiemedewerkers te trainen en te begeleiden.

Dick Damsma Dikaion

Mr. dick damsma

"Handhaving is het sluitstuk van eerlijke woonruimteverdeling."