Onze diensten

Cursussen en trainingen

Wij verzorgen onder andere cursussen voor specialisten, maar bieden ook organisatiebrede trainingen aan. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het volgen van zogenoemde trainingen-on-the-job. 

Projecten en dossieraanpak

Wij beschikken over ervaren mensen, die via detachering dergelijke projecten bij een corporatie kunnen aansturen of mee helpen uitvoeren. Uiteraard volgens de beproefde Dikaion-methode, waarin de persoonlijke, menselijke benadering centraal staat. 

Juridische ondersteuning

Dick Damsma verdiept zich al bijna drie decennia in de juridische aspecten van effectieve woonfraudebestrijding. Het gaat om het ‘benutten van de juiste juridische grondslag’. Dikaion leert graag aan hoe je deze grondslag toe kunt passen. 

 

Overige diensten 

Dikaion helpt woningcorporaties desgevraagd bij het opstellen van een plan van aanpak, waarin aandacht voor de intensiteit en omvang van het probleem, specifieke plaatselijke kenmerken, strategische en tactische keuzes bij de aanpak, de gewenste capaciteit, nut en noodzaak van samenwerking met andere instanties, de methode van werken op dossierniveau, het opleidingsplan voor de direct en indirect betrokken medewerkers, preventieve maatregelen (met aandacht voor werkprocessen, formulieren en (standaard)brieven), de in- en externe communicatie en – niet onbelangrijk! – de kosten en baten van de aanpak. 

Dikaion stimuleert dat verhuurders en gemeenten bij de bestrijding van (woon)fraude hun krachten bundelen. Onderverhuur van woningen gaat vaak hand in hand met uitkeringsfraude, onterechte huurtoeslag, onregelmatigheden bij de inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie, studiefinancieringfraude, crimineel gebruik van woningen, verblijfsillegaliteit enz. Samenwerking verhoogt de effectiviteit van de inzet van menskracht en werkt kostenbesparend. 

Aanpak woonfraude

Dikaion draagt graag haar steentje bij aan het tot stand komen van convenanten. Dat is beter dan het optuigen van informele netwerken tussen de betrokken organisaties en hun medewerkers. Dikaion staat voor transparantie en controleerbaarheid. Bij het onderzoek en de aanpak van woonfraude dringt men vaak diep door in het privéleven van betrokkenen. Daarom moet de uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Ook bij die samenwerking.