De Goede Woning, Apeldoorn

[sihe_hover id=”889″]

Naam: Mercedes Wegen
Functie: woonconsulent, projectleider Woonfraude
Organisatie: De Goede Woning, Apeldoorn
Wooneenheden: 8500

Dikaion brengt besmettelijk enthousiasme over rechtvaardigheid
Waar het vandaan komt, weet ze niet precies, het heeft er gewoon altijd in gezeten. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Mercedes Wegen, projectleider Woonfraude bij De Goede Woning: “Ik kan een bijdrage leveren aan een eerlijke verdeling van woonruimte door oneerlijke situaties aan te pakken.”
Daarom staat Wegen volledig achter het beleid van De Goede Woning en het convenant, dat de vier Apeldoornse corporaties met de gemeente hebben afgesloten, om de onder- en doorverhuur van woningen daadwerkelijk te bestrijden. Iedereen moet zich inschrijven om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, betaalt daar kosten voor en bouwt zo punten op. Keurig, zoals het hoort. Voor een beetje leuke woning staat iemand toch al snel een paar jaar op de wachtlijst. En wat is het als dan een ander voorkruipt en buiten die wachtlijst om in zo’n woning terechtkomt? Precies. Dat is onrechtvaardig.

‘Wat goed dat jullie controleren’
Wegen: “Als iemand zijn woning onrechtmatig aan iemand anders in gebruik geeft, veelal voor persoonlijk gewin, dan is het heel verantwoord die fraude te corrigeren en terug te draaien.”
En dat gevoel wordt breed gedeeld, merkt Wegen. Ze krijgt regelmatig dezelfde reactie. Tijdens huisbezoeken waar alsnog geen onderhuurder blijkt te zitten of tijdens gesprekken met buren: “Wat goed dat jullie controleren, ik heb zelf ook heel lang op mijn woning moeten wachten.” Of: “Mijn dochter had die woning ook wel gewild.”
Rechtvaardigheid heeft een keerzijde. Wegen: “Ik heb altijd te maken met een onderhuurder die ik een dak boven het hoofd moet weghalen. Dat is moeilijk, maar bewoners weten zelf ook wel dat ze niet in die woning mochten wonen. Iedereen moet op zijn beurt wachten; waarom zij dan niet?”

Aanpakken van woonfraude had geen prioriteit
Wegen werkt nu zo’n zestien jaar in ‘corporatieland’, bij drie verschillende corporaties. Vroeger had de aanpak van woonfraude geen prioriteit. Wegen: “Onderhuur was iets voor de grote steden in het westen, werd gezegd. Gelukkig kreeg ik de gelegenheid aan te tonen dat er wel degelijk ook bij De Goede Woning fraude voorkwam en zo kwam ik bij Dikaion terecht.”

Resultaten die er niet om liegen
“Abdel Karim heeft doorgepakt en een succesvolle methodiek ontworpen, die juridisch door Dick Damsma is dichtgespijkerd,” zegt Wegen. Zij en later ook een collega volgden een opleiding bij Dikaion en sindsdien zijn tientallen onrechtmatige bewoners vrijwillig uit de woning vertrokken, er werden diverse kort gedingen gewonnen. Regelmatig bleek uit onderzoek dat er toch geen sprake was van woonfraude, soms ook kwamen huurders weg met een waarschuwing. Daarvoor moest dan wel vast staan dat ze hun woning nog hard nodig hadden. Wegen: “En dat met maar twee fte. Dat is toch een uitstekende score.”

Heel Apeldoorn volgt weg van Dikaion
Het enthousiasme van Wegen was zo besmettelijk dat collega-corporaties mee gingen doen. In november 2010 is door de gemeente, politie, brandweer, vreemdelingenpolitie en alle vier Apeldoornse woningcorporaties een convenant is afgesloten. Alle partijen pakken sindsdien in nauwe samenwerking de woon- en adresfraude aan.
Wegen: “Met de kennis van Dikaion is mijn enthousiasme alleen maar toegenomen, op het fanatieke af. Dat bleek zo aanstekelijk, mede ook door onze resultaten, dat alle partijen nut en noodzaak inzagen van een gezamenlijke aanpak. We werken niet meer naast elkaar, maar met elkaar. Dat is ook op het conto van Dikaion te schrijven.”
Het is de ambitie van Dikaion dat haar aanpak landelijk weerklank vindt. In Apeldoorn is het al zo ver.