Mitros, Utrecht

[sihe_hover id=”889″]

Naam: Els Meeuwisse
Functie: teammanager Sociaal Beheer
Organisatie: Mitros, Utrecht
Wooneenheden: ruim 26.000 woningen

Vaardigheden en zelfvertrouwen, dankzij Dikaion
Dikaion heeft in 2010 een uitgebreide cursus gegeven aan het team van sociaal woonconsulenten. Diverse medewerkers kregen daarna begeleiding bij de huisbezoeken en een praktijktraining bij confrontatiegesprekken met huurders. Deze opleiding heeft geweldige resultaten opgeleverd. Meeuwisse: “Medewerkers ontwikkelen vaardigheden en bouwen zelfvertrouwen op. Na de training nemen zij zelf initiatieven om samen met collega’s op huisbezoek te gaan om zo de vaardigheden te blijven trainen.”

Successen
Sinds de samenwerking met Dikaion is de vakkennis op het specifieke terrein van de aanpak van woonfraude enorm toegenomen. “Medewerkers zijn ook veel enthousiaster geworden. Ze zien niet meer op tegen de huisbezoeken en de aanpak. Het is alsof ze ook meer doordrongen zijn van het belang van deze onderzoeken. Ze realiseren zich welke bijdrage ze ook aan de leefbaarheid van buurten leveren.”
Mitros voert nu op projectbasis onderzoek uit naar woonfraude. “Wij zijn erg tevreden over wat dat oplevert. De methode van Dikaion is zeer succesvol gebleken.”

Lichte dwang richting vrijwillige huuropzeggingen
De resultaten van de aanpak overtreffen onze verwachtingen. Vaak zeggen huurders na de confrontatie met de realiteit vrijwillig de huur op. “Meeuwisse: “Ze hebben de woning onderverhuurd en dus blijkbaar zelf niet meer nodig. Dan geven we zo iemand geen tweede kans. Hij moet de huur gewoon opzeggen. Daar komt wel enige dwang bij te pas. Maar als de huurder weigert om mee te werken, volgt er een procedure, en dan eisen we ook schadevergoeding.”

Aandacht voor de onderhuurder
Er is voldoende aandacht voor de positie van de onderhuurder. “Je kunt als sociaal verhuurder de onderhuurder bijstaan, meedenken aan een oplossing. Zij zijn per slot van rekening ook slachtoffer.” Uiteindelijk is het de bedoeling dat er woningen vrijkomen en de markt weer in beweging komt. Daar hebben alle woningzoekenden baat bij. Ook degenen die verderop in de wachtlijsten staan.

Dossiervorming verbeterd
Sinds de begeleiding door Dikaion is de dossiervorming ook verbeterd. Meeuwisse: “In 2011 zijn wij een aantal keer naar de rechter gegaan voor ontbinding van de huurovereenkomst. Mitros is in nagenoeg alle gevallen in het gelijk gesteld. Onze dossiers waren gewoon op orde. En daar schortte het vroeger nog wel eens aan.”

Interessante projecten
Mitros is dankzij Dikaion in staat om zelfstandig meer en beter onderzoek te doen naar woonfraude, maar vindt het prettig om bij grote onderzoeken een deel van de werkzaamheden aan Dikaion uit te kunnen besteden. “Die extra steun komt goed van pas. Zo kunnen de woonconsulenten ook hun andere taken de nodige aandacht blijven geven.”